Nieuwsbrieven

Het Statuut Plaatselijke en Provinciale Besturen, uitgegeven door Wolters Kluwer (www. wolterskluwer.be) is een (lijvige) losbladige publicatie. Het is dus niet evident dat de lezer van deze website die publicatie in huis heeft. En dat is spijtig. De nieuwsbrief bij die publicatie bevat immers interessante weetjes die het verschil kunnen maken tussen een gewonnen zaak en een verloren zaak.

Wij zijn dan ook blijk dat Wolters Kluwer ons de toelating gaf onze bijdragen op onze website te zetten, zij het met een zekere vertraging.

We nemen die nieuwsbrieven in omgekeerde chronologische volgorde op:

 • Nr. 314-01 (juni 2016) Meer vrijheid voor de lokale besturen: een kritische bespreking van de wijziging van de organisatiedecreten.
 • Nr. 312-03 (april 2016) Kan een goed advocaat een goed mens zijn en vice versa?: een bijdrage over de noodzaak procedures correct uit te voeren.
 • Nr. 312-02 (april 2016) Outplacement een must: een bijdfrage over een lacune in de wetgeving.
 • Nr. 311-02 (maart 2016) Bezint eer je een tuchtprocedure begint: een bijdrage over het effect van een tuchtprocedure op de inzet van de tuchtonderhorige.
 • Nr. 310-02 (februari 2016) Besparen, een kunst, een kunde: een bijdrage die billijkheid vraagt bij besparingen op personeelskosten.
 • Nr. 310-01 (februari 2016) Daar gaan we weer: een bijdrage over een eenheidsstatuut en het belang voor de burgers dat dat een eenzijdig statuut is.
 • Nr. 307-02 (december 2015) Soms overwint het gezond verstand: Een bijdrage over het afscheid van de evaluaties in de private sector.
 • Nr. 306-01 (november 2015)  Patere legem quam ipse fecisti: een bijdrage over de redelijkheid van het zich houden aan zelf vastgelegde procedures.
 • Nr. 305-01 (oktober 2015) Het overlegcomité dient niet voor onbelangrijke zaken: Een bijdrage over het belang van het onderscheid tussen het bijzonder onderhandelingscomité en het hoog overlegcomité.
 • Nr. 304-01 (september 2015) Redelijke termijn: Een bijdrage over de tijd die de tuchtonderzoeker krijgt om het tuchtonderzoek af te ronden.
 • Nr. 303-01 (augustus 2015) Lof der eenzijdigheid: Een bijdrage over het belang van de vaste benoeming.
 • Nr. 302-02 (juni 2015) Outplacement: Een bijdrage over de noodzaak ook alle contractuele personeelsleden van lokale besturen outplacement toe te kennen.
 • Nr. 302-01 (juni 2015) Wijziging pensioenwetgeving: Een bijdrage over de kunst van het bijverdienen na de leeftijd van 65 jaar.
 • Nr. 301-01 (mei 2015) Ervaringen van een raadsman: Een bijdrage over het belang van het lidmaatschap bij een vakbond.
 • Nr. 300-01 (april 2015) Al is de leugen nog zo snel …: Een bijdrage over de noodzakelijke bescherming van goede ambtenaren.
 • Nr. 299-01 (maart 2015) Wordt de gazon afgebrand, omdat er één paardenbloem in staat?: een bijdrage over het opslorpen van het OCMW door de gemeente.
 • Nr. 297-03 (januari 2015) Besparingen op contractuelen, maar dan graag menselijk: Een bijdrage over het effect van de evaluatie als reden tot ontslag. (De decreetgever heeft evenwel anders beslist.)