Curriculum vitae

Walter Appels:

  • is licentiaat in de rechten (juli 1974)
  • gewezen stadsbeambte van het Stadsbestuur te Turnhout (juni 1978-september 1988)
  • gewezen secretaris van het OCMW van Huldenberg (oktober 1988-januari 2002)
  • zelfstandig juridisch adviseur (februari 2002-nu)

Als zelfstandige is Walter Appels o.a.:

  • auteur van meerdere publicaties over personeelsaangelegenheden van lokale besturen
  • raadsman van personeelsleden van lokale besturen en van die lokale besturen i.v.m. evaluaties, ordemaatregelen en tucht