Introverten en extroverten

Als introverte persoonlijkheid is Walter Appels niet geneigd om zich op Facebook, Twitter, Linkedin e.d.m. te profileren. Dit heeft als nadeel dat hij niet veel ‘likes’ ontvangt, maar die heeft hij niet nodig om zich gelukkig te voelen. Dit heeft als tegendeel dat hij niet veel ‘dislikes’ ontvangt, al zorgen die er ook niet voor dat hij zich ongelukkig voelt.

Toen hij een personeelslid van een gemeentebestuur aan de telefoon kreeg, die zijn website bezocht had, kreeg hij toch een ‘like’ te horen.  Dat personeelslid zei zoiets als: “Leuk om te weten dat er toch iemand is die de personeelsleden van een gemeente ‘slachtofferhulp’ biedt, wanneer zij slachtoffer zijn van het gedrag van hun werkgever.”. Dat vond Walter Appels een leuke stelling. Zo’n ‘like’ doet hem deugd.

Overigens, wat is het verschil tussen een introverte persoon en een extroverte persoon? Een extroverte persoon heeft de goedkeuring van anderen nodig om verder te doen waarmee hij bezig is. Een introverte persoon heeft die behoefte niet. Dus kan die laatste zijn weg verderzetten, ook als iedereen tegen hem is. M.a.w. Walter Appels heeft de vriendschap van zijn tegenstrever niet nodig om verder te leven en zich gelukkig te voelen.

Anderzijds verwondert hij zich steeds weer over een personeelslid dat per se zijn job wil behouden ondanks het feit dat het bestuur of zijn meerdere hem hebben duidelijk gemaakt dat ze hem niet ‘liken’, m.a.w. dat het zij willen dat hij het bestuur verlaat. Wat win je ermee te blijven werken bij een bestuur waar je niet welkom bent? In dat geval is een ontslag een godsgeschenk. Probeer niet in je macht te houden, wat je niet in je macht hebt, wist Epictetus al (Stoïcijns filosoof die leefde van 50 tot 135 na het begin van onze jaartelling. Zie zijn ‘Encheiridion‘) . Je hebt het niet in je macht dat je meerderen je sympathiek vinden. Dus verlies daarmee je tijd niet en ga verder met je carrière hetzij bij een werkgever waar je wel welkom bent  en dat zo nodig in een andere functie, hetzij als zelfstandige.